Ανθρώπινες σχέσεις

Περι της πραγματικης φυσεως του ερωτα

Η πραγματική γνώση για τον έρωτα έρχεται, όπως και κάθε άλλη πραγματική γνώση, μόνο μέσα από τις σχέσεις, και αν δούμε τι είναι πραγματικά έρως, θα δούμε ότι όλες οι ουσιαστικές σχέσεις είναι ερωτικές. Γιατί ο έρως δεν είναι η λειτουργία κάποιων οργάνων του σώματος αλλά η βάση της ζωής, η ορμή προς ένωση, στην οποία μόνο υπάρχει ζωή.
Ο έρως δεν είναι κάτι που αισθανόμαστε αποκλειστικά για έναν άνθρωπο αλλά είναι μια στάση ζωής. Δεν μπορεί κανείς να είναι ερωτικός με έναν άνθρωπο αν δεν είναι ερωτικός γενικά. Ο πραγματικός έρως δεν έχει σχέση με την κτητικότητα. Ο έρως δεν είναι κατοχή, ο έρως είναι αναζήτηση. «Αισθάνεσαι έρωτα για εκείνο που δεν είναι ακόμα στη διάθεσή σου, ούτε στην κατοχή σου», λέει ο Σωκράτης.
Όταν κάνουμε τον άλλο κτήμα μας έχουμε πάψει να τον αναζητούμε, έχουμε πάψει να προσπαθούμε να τον συναντήσουμε.Γιατί τον άλλο μπορούμε να τον συναντάμε ανεξάντλητα, βαθύτερα και ουσιαστικότερα. Όταν αισθανόμαστε ότι κατέχουμε τον άλλο, ο έρωτάς μας γι’ αυτόν έχει πεθάνει. Γιατί για να ζει ο έρως πρέπει να υπάρχει πάντα κάτι που του λείπει και το οποίο θα αναζητεί, και ο άλλος σαν πρόσωπο που είναι θα έχει πάντα κάτι που θα μας λείπει και που θα μπορούμε να αναζητάμε σε αυτόν.
Η ελληνική μυθολογία λέει, ότι ο έρως αναδύθηκε για να δημιουργήσει τη ζωή και τον κόσμο επάνω στη γη.Προηγουμένως όλα ήταν σιωπηλά, γυμνά και ακίνητα.Μετά, όλα έγιναν ζωή, χαρά και κίνηση.
δημιουργία σύμπαντος

Όταν ο κόσμος ήταν άγονος και χωρίς ζωή, ήταν ο έρως που άρπαξε τα ζωοδότρα βέλη του και διαπέρασε το παγωμένο στέρνο της γης και αμέσως η γκρίζα επιφάνεια της καλύφθηκε από πλούσια βλάστηση. Αυτή είναι μια ωραία συμβολική εικόνα για το πώς ο έρως περικλείει και το σεξ, με τα φαλλικά βέλη που διαπερνούν. Ύστερα ο έρως φύσηξε μέσα στα πήλινα ρουθούνια του άντρα και της γυναίκας και τους έδωσε την πνοή της ζωής.
Ο Έρως, ανεξάρτητα από τη μορφή που παίρνει, είναι ο πρόγονος, ο αρχικός δημιουργός της ζωής. Είναι η ορμή προς ένωση με αυτό στο οποίο ανήκουμε, με τις δυνατότητές μας, με άλλους ανθρώπους σε σχέση με τους οποίους επιτυγχάνουμε την πλήρωση και την ολοκλήρωσή μας.Έρως είναι ο πόθος που υπάρχει στον άνθρωπο που τον οδηγεί να αφιερώσει τον εαυτό του στην αναζήτηση της αρετής, της ευγένειας και του εύ ζην.
Ανακηρύσσοντας οι αρχαίοι των έρωτα Θεό, διατύπωσαν με έναν συμβολικό τρόπο μια βασική αλήθεια της ανθρώπινης εμπειρίας. Ότι δηλαδή ο έρως μας ζητά πάντα να υπερβούμε τον εαυτό μας.

«΄Ερωτος Φύσις». π. Φιλόθεος Φάρος, εκδόσεις Αρμός

Advertisements